Informacja dotycząca realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich